Dźwigopol Łódź - suwnice, żurawie, podnośniki próżniowe, trawersy, zawiesia, podesty hydrauliczne, podnośniki hydrauliczne

12.07.2020.
Start arrow remonty i modernizacje
remonty i modernizacje

 

Remonty, modernizacje i ekspertyzy 


 

Właściwa obsługa techniczna zapewia wydajną pracę i skrócenie do absolutnego minimum przestoje maszyny. W zależności od wieku, stanu technicznego i środowiska pracy dźwignicy proponujemy różne rozwiązania obsługowe.

 


Remonty

 

Wykonujemy naprawy bieżące, a także remonty kapitalne suwnic, żurawi, podestów hydraulicznych, podnośników hydraulicznych i innych urządzeń transportu bliskiego.  Najczęściej wykonywane naprawy to:

● remonty napędów suwnic, żurawi, podnośników hydraulicznych,

● remonty torów suwnic i żurawi,

● rektyfikacja podtorza,

● regeneracja czopów i kół biegowych,


Modernizacje

Często wraz z rozwojem produkcji zmieniają się wymagania stawiane urządzeniom transportu bliskiego. Dzięki modernizacji dźwignic umożliwiamy ich dalsze eksploatowanie i pełne oraz funkcjonalne wykorzystanie w nowej lokalizacji lub ze zmienionymi parametrami. Modernizacja dźwignic to najczęściej:

● zwiększanie udźwigu suwnic, żurawi,

● wydłużanie torów wciągników,

● podwyższanie suwnic, żurawi,

● zwiększanie wysięgu żurawi,

● przenoszenie dźwignic i dostosowywanie do nowej lokalizacji,

● przenoszenie i modyfikacja torów jezdnych suwnic,

● modernizacja systemów zasilania i sterowania dźwignic,


Atestowanie

 

W zależności od typu suwnicy niezbędna jest posiadanie certyfikatów zgodności i dokumentacji technicznej. Każde produkowane i oddawane do użytku przez naszą firmę urządzenie dźwignicowe posiada pełną teczkę dokumentacyjną z właściwymi pozwoleniami. Świadczymy także usługi w zakresie kompletowania dokumentacji i certyfikacji urządzeń nie będących produktami firmy Dźwigopol.

 

Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

Aby spełnić wymagania zawarte we właściwych przepisach, a także zapewnić bezawaryjne i bezpieczne działanie urządzeń dźwignicowych, należy sprawować nad nimi należyty nadzór techniczny. W zależności od typu dźwignicy i warunków pracy oferujemy stałą bądź czasową opiekę konserwatorską. Dzięki temu wszelkie awarie i nieprawidłowości w pracy urządzenia zostaną natychmiast wychwycone i usunięte w sposób najmniej uciążliwy dla ciągu technologicznego, w którym pracuje dźwignica. Pozwala to zachować ciągłość produkcji i nie stawia zakładu w obliczu niespodziewanej awarii.

 


 

 

wyślij do nas wiadomość

 

 
Copyright © 2020 Dźwigopol Łódź - żurawie, suwnice, podnośniki próżniowe, wciągarki, elektrowciągi, trawersy, zawiesia, łódź. All rights reserved